Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

wijs vinden of niet — als het leven hier zóó doorgaat, onder de tegenwoordige omstandigheden, loopt 't totaal mis met onze financiën. Wat doen we met waardelooze papieren"....

Bep, blijkbaar meer bezig met eigen gedachten dan de argumenten van haar zuster, bracht in het midden : ,,'t Is een schande, die je André aandoet: 'n schoonzuster, die pianoles geeft."

' „Denk je, dat ik 'n oogenblik me zou storen aan André ?"

„Dan toch wel aan ons?" trachtte Mama meelijdend te vragen.

„Ach nee, dat óók niet, want 'k weet stellig, dat u nóch Bep, nóch Jos eenvoudiger willen leven. *t Is vervelend genoeg, zoo te moeten spreken, maar nu we tegenover elkander staan, ieder op ons eigen standpunt, nu word ik wel gedwongen. Liever had ik de reden om geld te gaan verdienen verzwegen, eenvoudigweg gedaan, of ik 't louter voor plezier deed, maar nu u me tegenwerkt, moet ik wel de waarheid zeggen. Wat beginnen we op t eind van 't jaar, als ons inkomen niet toereikend blijkt ? Dan zult u blij zijn, dat ik kan bijspringen."

„Wie dan leeft, die dan zorgt. We kunnen 'n stuk verkoopen."

„Hè Mama"....

„Wat Mama?"

„U weet toch dat Vader altijd daartegen gewaarschuwd

Sluiten