Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

mij voor, wanneer een tijd komt, dat je meer gebonden bent — kinderen hebt misschien — dat het niet plezierig is, voortdurend je man om je heen.... 'k Heb idee, dat hij al héél gauw die uitgeverszaak van de hand doet; z'n animo is zóó gering.

„Dan gebeurt V' beet Bep af ; „zijn geld zit 'r in,hé? niet 't jouwe. Zóó bar zal de schade niet zijn, 'n peuleschilletje tegenover het kapitaal, dat zijn vader heeft nagelaten en dat nog te wachten is na zijn Moeders dood.

,,'n Genot zoon goudberg vóór en achter je. Maar je moet niet vergeten, zulke hooge bergen geven veel schaduw.

Bep deed geen moeite zich in die beeldspraak te verdiepen. Ze ging de kamer uit, een lustig deuntje fluitend. Het was een jongensachtige gewoonte, die ze zelfs in haar deftig engagement niet had afgeleerd.

Bij Clémence vestigde zich de overtuiging, dat, hoe ze ook redeneerde, aan Beps plannen niets te veranderen viel. A}le praatjes liepen dood op de verrukking, dat André adellijke meisjes was voorbijgegaan en de betrekkelijk eenvoudige Bep Boogerd ten huwelijk had gevraagd. Zijn rijkdom had voor haar de bekoring van het ongekende; het was een stralende glorie te weten, dat deze weelde, die blijkbaar geen grenzen had, haar eigendom ging worden. Ze werd overladen met de rijkste cadeaux, maar nam niet in aanmerking, dat de weelderige geschenken van

Sluiten