Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

„Ja, ook héél graag."

Maar, die winkels waren ze toch in een wip voorbij! Dus was óók het plan opgegeven het Rijks- of Stedelij kmuseum te bezoeken.

Het liefst gingen Trees en Mia op stap met Jos, die één en al aandacht was voor beider verrukkingen, cadeautjes kocht, zich met de nichtjes liet kieken, ze geïnviteerd had voor Royaards en voor de Nederlandsche Opera.

„Zeg," kwam hij op een morgen, dat Clémence zat te studeeren, het salon binnen ; „kan jij je niet eens financieel voor me interesseeren ? Ik zit er verduiveld voor ; die logée's kosten 'n bom geld ; ik loop nog met één pop-vijftig op zak."

Clémence keek om, zag Jos lui genesteld in één der crapauds. „Je eigen schuld ; waarom hang je tegenover Trees en Mia den baron uit ? Je snapt, die twee hebben heel goed gemerkt, dat ze aan jou een royalen cavalier hebben. Als jij" ....

„Ach," viel Jos in de rede ; „die kinderen moeten eens 'n beetje plezier hebben ; héél 't verdere jaar zitten ze op zoo'n duf, afgelegen nest."

„Wat je maar „nest" noemt; — ik wou, dat 'k er woonde in Arnhem Heusch Jos, ik vind 't natuurlijk

verbazend aardig, als je anderen van je zakgeld laat profiteeren, maar je hoeft toch niet zoo te overdrijven ?"

„Trouwt Bep elk jaar?"

5

Sluiten