Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

„Nee.... gelukkig, niet.

„Nu, dan zijn we 't gloeiend eens, dat dit 'n heel bizondere tijd is, waarin je heel bizondere bokkesprongen maakt. Maar vooruit, zeg nu : leen je me, of leen je me niet ?

„Leenen doe 'k in geen geval; dan word ik kregel, als je niet afbetaalt. Je kunt *n gulden of vijf krijgen, als je daarmee tevreden bent. Maar je hoeft niet meer terug te komen, hoor Je hebt schulden zeker óók, hé ?

„Wou je 't graag weten ?

,,'t Zal wel zoo zijn."

„Wil jij me *r uithelpen ?"

„Dank je feestelijk ; had V niet ingekomen !"

„Alle studs, die geen oer-rijke pa hebben, steken in schuld.

,,'k Wou liever Over „pa's" gesproken, volgde

jij maar 't voorbeeld van Vader. Die was toch volstrekt niet gierig of krenterig."

, Jij altijd met dien ouwen heer van ons ....

„Dien ouwen heer mocht 'r anders zijn," wond Clémence zich op. „Maar 'k weet wel, aan wien jij je liever

spiegelt: aan André en aan heel die royale kliek En

dat je laatst, om meer zakgeld te krijgen, Mama 't mes op de keel zette, vond ik 'n flauwen streek, echt misbruik maken van iemands goedheid, aan den zwaksten kant iemand aanvallen.

„Groote hemel, wat *n stortregen van verwijten ; wacht ik ga m'n paraplu halen.

Sluiten