Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

„Jullie even goed ; maar 't wordt jullie nooit verweten. Trouwens'als je daarvan overtuigd was, moest je meer op je qui-vive zijn.

Jos kwam overeind, nam gelijkertijd de briefjes aan —

„Pot-hoog-en-laag, ik geef zooveel om baar als om wel twintig andere lieverdjes!'

„Juist daarom waarschuw ik je. Trees is op je gecharmeerd, en veronderstelt niet anders dan dat de sympathie van beide kanten komt. Als je 'n béétje nobel bent, help

je haar bijtijds uit dien waan Ik zou haar zelf wel

zeggen, hoe de zaken staan, maar zooiets is altijd stootend, al doe je 't op nog zoo zachte manier.

Jos lachte. „Als je nog méér hebt te vertellen, moet je bijpassen, hoor!

Clémences vingers 'tikten weer over de toetsenrij. Heel de circel nam ze door van majeur- en mineurgamma s. Haar gedachten dwaalden voortdurend af; ze speelde machinaal.

Sluiten