Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

voelde, de temperatuur tegen den avond weer steeg, en het ijlen overnieuw begon, zei dokter Hesling, dat ze niet zonder toezicht mocht blijven.

„Maar 't is onmogelijk," opperde mevrouw Boogerd, „den heelen dag iemand van m n personeel te missen, dat begrijpt u toch wel."

Dat mevrouw Boogerd zichzelf niet disponibel stelde, staafde bij dokter Hesling het vermoeden, dat het hier was, zooals in veel andere gezinnen waar hij praktizeerde : oogenschijnlijk geen wolkje aan de lucht, maar als men achter de schermen keek.... De hemel wist, waaraan de patiënte haar ziekte te danken had.

„Het beste, dat u werk maakt van 'n verpleegster.

„Dat heb ik óók al gedacht," jokte mevrouw Boogerd ; „u begrijpt ik ben 'r niet toe in staat, ik zou mezelf óók ziek maken.

„U ziet er tegenwoordig toch nogal florissant uit, mevrouwtje.

„Maar u wéét niet, hoe ik aan migraine lijd. Men hangt het niet aan klok of klepel, maar u begrijpt, hoe nerveus dat maakt." — Een lijdende blik trachtte het te bevestigen. — „Nee, 'k zal uw raad maar opvolgen, me voorzien van n verpleegster.

„Zoo u verkiest."

„U kunt me zeker wel 'n geschikte aan de hand doen ? mij zijn ze allemaal even vreemd.

„Laat eens kijken, van de Diaconie weet ik, dat alle

Sluiten