Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

„En ? geslaagd ?" trachtte Clémence zich te interesseeren, terwijl ze met merkbaren tegenzin van een kop bouillon proefde.

„Jawel, eindelijk, in de Leidschestraat ergens. Mevrouw Durènne was bij me. 'n Modern hoedje als die op had, de menschen keken 'r na! Stel je voor : de abominable mevrouw Durènne met 'n chapeau militaire!"

,,'n Moeder van zes kinderen met 'n chapeau militaire? *

„Nu ja, al had ze 'r vijftien ; als 't ding haar maar stond .... Mon Dieu, da's waar ook, daar zal je van ophooren. Verbeeld je :" (het gesprek ging verder fluisterend) „zij heeft met zekerheid hooren vertellen, dat Jos in stilte verloofd is met Trees Boogerd. Zelf heeft ze 'm gearmd met haar zien loopen. Zou 't waar zijn ? „Beslist niet."

„Hé, denk je van niet ? Zoo'n leuk, knap ding anders, en .... gefortuneerd.

„Wat doe je ten slotte met leuk en knap en gefortuneerd, als de liefde ontbreekt ....

„Hij maakte haar toch wel 't hof."

„Kom Mama, laat u daardoor u zelf nog om den tuin leiden ? dat u Jos niet beter kent."

„Ik zal. 't hem eens op-den-man-af vragen."

„Wat u gelijk hebt."

Mevrouw Boogerd verschoof haar stoel, kreeg ineens de bloemen van Johnnie in de gaten. „Van wien ?" Het klonk merkbaar nieuwsgierig. Zuster

Sluiten