Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

muzikanten, die den Hongaarschen leider, welke soms ineens van step in wals liet overgaan, wonderlijk wisten te volgen.

Op een avond verdiepte zij zich, of er werkelijk voldoening zou schuilen in de overgave aan hun passie. Waarom toonde zij zich weerspannig tegenover deze verlokking?. .. Waarom nam ze niet de proef?... Al zou haar gezondheid er door geschaad worden, morgen en

overmorgen kon ze uitrusten

Toen ze werd geïnviteerd, stond ze glimlachend op. Heel den avond bleef ze dansen, praatte ze opgewonden tegen den ouden weerzin in, had ze niets, niets van de aémence Boogerd, die *s middags nog gevlucht was naar het bosch, omdat ze alleen moest zijn, geen menschen meer om zich verdragen kon.

Ze danste. Tot ze niet meer kon van overspanning, zich voortsleepte naar het tafeltje, waarop het leege whiskey-glas van André en de café-glacés voor Bep en voor haar. Ze liet zich verkoelen door den kouden drank, bleef, versuft, alléén zitten aan het tafeltje, waartegen schuin de stoelen van Bep en André.

Toen vond ze zichzelf terug, gingen haar oogen open voor het reëele.

Naast haar vouwde een heer zijn krant open. „Als de man wil lezen," dacht ze korzelig „waarom prefereert hij dan niet, rustig thuis te zitten Hé kalm nu met een

Sluiten