Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

botervlootje naar zich toetrekkend; „U noemt dan zeker dokter Hesling, omdat hij over n jaar de rekening stuurt, óók ondergeschikte, hèm zou 'k dan evenmin dank verschuldigd zijn. Trouwens, ik begrijp niet, waarom iemand, die aan je verdient, je mindere moet zijn. Wat voor schande ziet u toch in werken ?" Met haastige streken smeerde ze een dun sneetje

„Zij verdient met haar lessen evengoed als die van Berkel met V verplegen ; die twee staan quitte," nam Jos het eenigszins plagend voor Gémence op.

„Tegen jou valt gewoonweg niet te redeneeren ; altijd moet je gelijk hebben," klaagde mevrouw Boogerd, zonder op de bewering van Jos te letten.

„Laten we dan verder geen woorden aan die kwestie verspillen," vond Gémence. „Ik mag haar en 'k zou niet weten, waarom ik niet toonen mag, dat 'k haar uitstekende hulp gewaardeerd heb. Tusschen verplegen en verplegen is nog 'n groot verschil."

Toen ze 's avonds klopte aan zuster van Berkels kamer, klonk een opgewekt „binnen, binnen," verschuiven van een stoel, eenige haastige stapjes. Wijd ging de deur open.

„Aardig, dat je hebt woord gehouden ! En je had

je komst niet prachtiger kunnen afmikken ; toevallig ben ik n paar dagen vrij."

Het klonk vroolijk; het was een effen vroolijkheid, die niet in neerslachtigheid kon uitloopen.

Sluiten