Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

niet, of jij wel in arme gezinnen komt; ik heb de herinnering aan den tijd, dat 'k wijkverpleegster was in de Jordaan. Ga eens na, hoe in de achterbuurten de menschen dikwijls hun levenlang gebukt gaan onder de zwaarste zorgen, zonder dat we 't een of ander kunnen opnoemen, waaraan ze dat verdiend hebben. De genietingen, die wij kennen van 't leven, moeten ze zich ontzeggen j ze huizen in doodsche, ellendige krotten, lijden van honger en kou.

Vergelijk dit met de weelde in de statige aristocratische huizen ; denk eens aan de modepaleizen, die tegenwoordig verrijzen uit den grond, aan de groote hotels, waar alles

is ingericht op comfort Ik praat zoo niet, omdat er

socialistische ideeën in me schuilen, doch alleen om te vragen : hoe strookt dit verschil van levensmilieu met de rechtvaardigheid Gods, wanneer tenminste later geen vergelding zal plaats hebben ?.... Voor een weldenkend mensch lijkt het me dom, 't bestaan van een hemel te schrappen, te meenen, dat met den dood aan alles een eind zal komen, 't Leven moest dan heel, heel anders zijn."

„Ik heb toch het aanlokkelijke gevoeld," weerstreefde Clémence, „van die eeuwige rust, dit niet meer hoeven leven ; hoe me een hemel voor te stellen, tenminste zóó,

dat hij begeerenswaardig is"

„Dat laat zich hooren," beaamde Leny; „uit geloof vloeit de liefde en liefde verlangt naar vereeniging, vindt daarin alleen bevrediging. Mankeert de grondslag — het geloof — dan is het moeilijk te begrijpen, hoe een mensch

Sluiten