Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

in de eeuwige vereeniging met God volmaakt geluk zal

vinden Je bent toch óók overtuigd, dat het in de

natuur ligt van ieder mensch te jachten naar geluk, en het toch hier op aarde maar schaars te ontvangen? In het geloof, dat jou misschien een dwang of een beklemming lijkt, schuilt ook reeds een voorsmaak van het geluk hiernamaals.

Clémence liet de woorden van Leny in zich bezinken. „Je bent blijkbaar erg fijn," zei ze.

„Fijn," herhaalde Leny, „weet je, „fijn" is langzamerhand 'n woord geworden, weiarmee 'n zekere godsdienstige ongenietbaarheid wordt aangeduid.

Clémence veronderstelde gehinderd te hebben. Het lag niet in de bedoeling, al voelde ze pijnlijk, hoe het vast geloof van Leny aart den éénen, het ongeloof van haar aan den anderen kant op den duur verwijdering moest brengen, een onoverkomelijk bezwaar zou zijn voor de vriendschap, waarop ze in stilte was blijven hopen. „Zóó bedoel ik 't niet," zei ze vergoelijkend.

„Kijk eens," gaf Leny nadere verklaring „ik doe m n plicht, misschien méér dan 'k streng verplicht ben. Graag ga 'k naar de kerk, maar als 'n patiënt me in de ochtenduren noodig heeft, zal ik even welgemoed thuis blijven, weet dan ook zeker, daaraan beter te doen. Bij jou ben *k alleen Zondags naar de kerk geweest. Weet je wel ?

„Eigenaardig," lachte Clémence, „dat 'k niet anders veronderstelde dan dat je naar de Protestante kerk was.

Sluiten