Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

'n Keer lag 't mij zelfs op de lippen te vragen, hoe de dominee had gepreekt. Ik weet niet, we hebben er toen

bepaald overheen gesproken Maar zeg, vertel eens,

wat zei Mama, toen ze hoorde, dat je Katholiek was ?"

Leny stond op, om de theekopjes opnieuw te vullen. „Wat je Mama zei ? — je wilt toch nog? hier, de bonbonnière zal 'k voor je openzetten. — Je Mama maakte eerst bezwaren, zei, dat ze liever iemand had gehad van haar eigen richting. Omdat 't echter niet anders kon, nam ze met mij genoegen, te meer daar dokter Hesling mij gerecommandeerd had."

„Van haar eigen richting," echode Clémence, „zei ze dat ? 't Is maar wat je „richting" noemt: eens of tweemaal per jaar de kerk bezoeken, telkens verschillende, naargelang den spreker, die in het „Predikbeurtenblad" wordt aangekondigd .... Ik doe dito, ben voor zoo'n enkelen keer óók liever zeker van 'n mooie preek, maar k praat tenminste niet van richting Als je niet gedoopt of aangenomen bent, sta je immers buiten elke' gemeente? — Eigenlijk was Vader de meest geloovige bij ons thuis ; had 't van hèm afgehangen, dan waren we wel gedoopt geworden en naar de catechisatie gestuurd. Vader ging mééstal Zondags naar de kerk, maar zelden deed hij toch moeite — ik weet niet, of we 't hem verwijten moeten — zijn kinderen tot degelijker godsdienstzin op te wekken. Of hij twijfelde, zélf een zoeker was, ik weet 't niet; maar zeker is, dat hij ons in geloofsop-"

Sluiten