Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

van t korte leven moeten we maken wat we kunnen." Zullen ze jou zeggen door hoeveel teleurstelling ze zijn heengegaan? Juist om hun levensopvatting hangen ze hun desillusies niet aan klok of klepel."

Clémence kon het niet tegenspreken, dacht aan de vele romans, waarin radelooze eenzaamheid, woeste smart, naakte wanhoop, onder een uiterlijkeh schijn van geluk, werden uitgeschreid. „Jij zoudt dus om je geloof te benijden zijn ?" vroeg ze.

„Ach, dat mijn geloof jou bijvoorbeeld, die er vreemd tegenover staat, koud laat, kan ik me voorstellen. Van

mijn standpunt uit ben ik te benijden We moesten

ons geloof véél meer waardeeren, maar hoe gaat het : van jongs af ben je Katholiek, je bezit de heiligste en grootste schatten ; ten slotte raak je er mee vertrouwd."

„Je meent dus, dat werd ik Katholiek, het geloof voor mij meer beteekenis zou hebben ?"

„In zooverre, dat iets nieuws dubbel aantrekkelijk is, meer op prijs wordt gesteld. De waardeering om 't voorrecht, dat wij genieten boven anderen, wordt dikwijls afgestompt; 'k wil toegeven, dat 'n massa Katholieken andersdenkenden benijden om hun vrijheid van opvatting, hun los-zijn van allerlei verplichtingen. Daartegenover zijn er anderen — ik wil me er graag onder rekenen — die heel enthousiast zijn over hun geloof. Voor hen, heb k eens 'n Pater hooren zeggen, zijn de gouden ketenen van het geloof een pronk Ik zeg niet, dat godsdienst

9

Sluiten