Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

een waarborg is voor gedurig, spontaan geluk, hoor, maar au-fond zal een geloovige altijd krachtiger zijn, blijmoediger, meer boven de dingen uit staan. Godsdienst geert het leven richting; je handelt naar vaste wetten en richt je streven op een doel; je wordt tot dit alles onwillekeurig getrokken."

Qémence, zich makkelijk nestelend in haar stoel, vroeg : „De kwestie is dus godsdienstig te leven, onverschillig in welke kerk of gemeente."

„Dat is volstrekt niet onverschillig.

„Hoe beschouw je dan het Protestantisme?

„Als 'n dwaling," zei Leny resoluut.

„Ben je niet al te conservatief? weet je er zoovéél van, om 't ronduit *n dwaling te mogen noemen ?"

„Ik weet er weinig van ; maar 'k weet genoeg van het Katholicisme, om overtuigd te zijn, dat elke geloofsrichting daarbuiten niets anders dan dwaling kan zijn."

„Tóch," meende Qémence, „zou het *n heele stap zijn ineens Katholiek te worden.

Leny werd zich nu eerst bewust, welken indruk het gesprek begon te geven». „Je denkt toch niet, vroeg ze, „dat 'k influenceeren wil of pressie uitoefenen ?

„Volstrekt niet, ik waardeer, dat je voor je opinie uitkomt ; de menschen doen 't zoo zelden, vooral wanneer 't intiemere zaken geldt. Ze zijn zoo héél bang belachen te worden.

,,'t Is in ieder geval gemakkelijker gezegd dan gedaan

Sluiten