Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

kondigde iederen dag, dat we haar kind in den grond bedierven ; 't was ook zoo'n schattig ding !... *s Avonds — als ze eenmaal vast sliep — maakten we muziek, Paul viool, ik piano."

„Je speelt dus óók?" vroeg Clémence verwonderd.

„Zoo'n beetje ; krabbelen bij jou vergeleken. Henk animeerde het nogal. Zelf doet hij 'r niemendal aan, maar hoort 't zoo graag. Hij beweerde: „ik kan juist goed studeeren, als jullie beneden muziek maken." Je moet weten, we zagen hem toen sporadisch ; hij zat voor t eindexamen en sloot zich, als hij van 't gymnasium kwam

direct in de studeerkamer op Leuke jongen is Henk,

zoo geestig Nu is hij student in Utrecht, moet^in

z'n club erg gewild zijn Van ons is hij op die manier

wel vervreemd, 't Was te voozien ; Henk is 'n beetje vlak,

heel wat anders dan Paul, die ernstiger is en kalmer

Als we Paul in den tijd na Vaders dood niet hadden

gehad 't Was me 'n toestand. Truus met de baby

waren vertrokken ; ik bleef 's middags in de stad, om boodschappen te doen. Toen ik, gelijk met Henk, thuis

kwam, vonden we Vader dood" ,,'n Beroerte, zei

de dokter" ....

„Paul is dienzelfden avond naar Vucht gereisd, om Truus langzaam-aan op de hoogte te brengen. Truus was idolaat op Vader. Henk en ik vonden, Paul was de aangewezen persoon om 't te gaan zeggen.... 0, als 't nog denk aan dien avond, alleen met Henk, en aan

Sluiten