Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

XII.

EN van de eerste Septemberochtenden lag op de ontbijttafel, naast de kaasstolp — bet plekje waar Rika gewend was de post te deponeeren — een brief met bet postmerk „Laren."

Mama en Jos waren als gewoonlijk laat.

Clémence was vroeg beneden gekomen, had de dagelijksche studie van gamma's en accoorden, welke Mama irriteerde, maar die slechts vaag kon doordringen tot haar slaapkamer, reeds achter den rug.

,,'n Brief van Bep," zei ze, toen Mama in den wijden, paarsen peignoir de eetkamer binnenkwam, en met een vluchtig „goeien morgen", haar sierlijk sleutelmandje op het buffet plaatste.

„Kijk, in lang niet gebeurd." Mevrouw Boogerd ging met den brief naar de glazen deur, die opende op den tuin.

Door de andere deur, die aan stond, wierp Clémence kruimels van het broodbord naar buiten, voor de musschen.

„Heel „Sunny Home" bereidt zich voor op de geboorte van een kleinen wereldburger!" Een blijde ontroering doorhuiverde haar, toen ze het Mama, met toch een lichte emotie in haar stem, hoorde voorlezen. Ze ging

Sluiten