Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

,,'t Is wat aardig door haar vertroeteld te worden."

„Niet zoo de loftrompet over me steken !" Leny duwde Clémence toch in den makkelijken stoel, keerde zich toen meens naar haar broer. „Paul, ik heb 'n idee f juffrouw Boogerd speelt prachtig piano".... - „Druk vooral op „prachtig," gooide Qémence er tusschen. — „Ssst Jij.... Haal nu gauw je viool, dan gaan we 'n fijnen muziekavond organiseeren j Clémence en ik kunnen om beurt accompagneeren. Wil je? ja, hé Pauleman?"

„Als je er zin in hebt, en ik juffrouw Boogerd er mee plezier. U moet anders niet denken, dat ik prachti* vioolspeel.

„Hij speelt wat goed," verzekerde Leny. „Toe ouwe jongen maak, dat je wegkomt; anders is de halve avond om en hebben we nog. niets gehoord."

„Wat zal 'k meebrengen?" vroeg Paul opstaand. „Wie zijn uw hevelings-componisten ?"

„Lievelings-componisten?" herhaalde Qémence, „ik heb er veel : Mozart en Beethoven, en Schubert ; van Kussische en Fransche muziek houd 'k óók .... Er is zoo enorm véél moois."

„Dan zal bij m'n verzameling in elk geval wel iets naar uw gading zijn. En"

, „Zeg jullie nu eens," viel Leny in de rede, „heb il mdert.jd met slim gedaan, om die piano te annexeeren ?

k Heb altijd gedacht : „die kan het aantrekkingspunt worden van mijn kamer. Nu zie je maar weer"

Sluiten