Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

vérzekering, „dat ze vroeger dikwijls prettig duo's gemaakt hadden."

„Begin weer met les-nemen," stelde Clémence voor ; „naar mijn oordeel ben je wel muzikaal.

„Little money," kwam Leny ridderlijk voor het grootste bezwaar uit; „and little time.

„Laat ik je 'n beetje op streek helpen. Ik wil 't graag doen, natuurlijk uit vriendschap.

„Clémence, dat is éénig I" juichte Leny kinderlijkverrukt. „Ik neem 't aan, hoor! en m'n best zal 'k doen. Johnnie zelfs moet *k overvleugelen !

„Laten we meteen bepalen. Na de les bij van Hoven, Dinsdagsavonds, schikt dat ?

„Accoord ; als 'k tenminste niet in verpleging ben."

„Dan slaan we 'n tijd over.

„En, wanneer je 'n paar maanden les hebt, spelen wij weer eens samen," lokte Paul Leny van de piano af.

„Ja, zóó geeft 't tóch niets, dat gebroddel," gaf Leny toe. „Hé, 'k zou zoo graag mooi kunnen spelen 1

„0," riep Clémence, scharrelend in den muziek-voorraad ; „daar ontdek ik de sonate van Grieg. Laten we die eens spelen. „En dan als u wilt de D. dur van Beethoven, die heb 'k verleden jaar op concert gehoord ; verrukkelijke sonate met dat „Thema con Variazioni"

Brahms zie 'k daar óók ; dat is geen werk, om je zóó-maar aan te wagen.'

„Als u 't wilt instudeeren ?" vroeg Paul. „Ik voor mij

Sluiten