Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

„Of het les-geven op den duur bevalt.

Zijn belangstelling streelde. „O zeker! 't is plezierig," vertelde ze; „van sommige leerlingen geniet ik; zoo leuk, als je ze iets goed hoort spelen, en je weet dat heb ik ze geleerd. Bij anderen is de eerste animo gauw bekoeld ; die studeeren te weinig, zijn onder de les met hun gedachten soms totaal afwezig Je begrijpt, dan wordt

nogal geduld gevorderd.

„Mij dunkt, enorm veel geduld.

Bij het oversteken van de Leidsche straat, waar van een kant de trem kwam, van den anderen een taxi, hield hij haar terug.

Zij voelde den druk van zijn vingers om haar arm en een lichte ontroering, toen hij waarschuwde : „voorzichtig, Clémence.

Op de grachten, waar de rumoerige dag geheel tot zwijgen was gekomen, waar het water roerloos lag als een diepe, donkere weg tusschen de hoogere kaden, vroeg hij schalks, of ze tevreden was over Leny.

„Haar beste beentje zet ze vóór Wéét je 't? van

dat ongeval ?

„Heeft ze gekke kunsten uitgehaald?"

„Ik zal 't je vertellen, als bewijs, hoe 'n ijverige leerling ze is. Ik had haar geraden nu en dan 'n kurk tusschen den vierden en vijfden vinger te houden (dat bevordert de spanning). Zóó'n lange kurk heeft ze toen genomen, dat ze haar vinger blesseerde en op de tweede les met een

Sluiten