Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

XIV.

ET was, of haar leven te kort zou zijn om de feiten in kalme geleidelijkheid te laten passeeren, of alles vlot achter elkaar moest

1 worden afgespeeld.

Binnen een week kwam de brief, dien ze om de onderteekening : „Ernest Wallé" zakeUjk-onverschillig begon te lezen, veronderstellend, dat er om wijziging van Elly's les zou worden gevraagd, wat meer voorkwam. Doorlezend bemerkte ze een heel andere bedoeling.

Met een spotlachje wierp ze het groote postvel op haar bureautje. Nu snapte ze de volledige onderteekening, inplaats van het gebruikelijk „E. F. Wallé.

„Een goede moeder zou ze worden voor EHy, die haar zoo graag mocht ....

Hoe kon het anders ; Elly was een lief, een zeldzaamlief kind. Wat aardig-bedeesd was ze komen binnenstappen met het bloementuiltje na de maandenlange, gedwongen vacantie. Het was buitengewoon attent geweest. Nu wist ze de bijbedoeling, vervelend

Wie had gedacht, dat een schijnbaar onnöozel feit als

het lesgeven daar aan huis zulke gevolgen zou hebben

Hij was dikwijls een praatje komen maken. Omdat Elly

Sluiten