Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ik denk er nóóit aan terug." Waarom had je zoo weinig meesterschap over jezelf

Met verbeteringen, krassen, puntjes om coupures te herroepen, kwam het klad gereed. Het klonk meer deemoedig dan trotsch en ongenaakbaar, want met zorg was elke zin ontweken, die een bruusken klank kon hebben. Ze schreef het over, schoof gejaagd den brief in de enveloppe met het zoo bekend adres. Ze dacht aan de ansichten, die ze had verstuurd voor Elly's verzameling. Elly was kort geleden nog zoo verrukt geweest over die kaart met een rist poppen en hansworsten .... Zoo'n leuk ding toch Elly... • Maar nóg eens : niet aan haar moest ze denken, alléén aan den vader, dien ze versmaadde . om Paul. Als er eens niet bestond het verschil van geloot, en Paul had dien brief geschreven ! Nee .... hij zou het anders hebben ingekleed, niet zoo gewoon als hij, die voor de tweede maal in het leven zijn liefde aan een vrouw bekende. Wanneer Paul eenmaal liefhad. Zijn schrijven zou trillen van verlangen, er zou een warmte uitstralen ....

De trap afkomend (ze zou den brief meteen gaan posten, wilde deze zaak zoo gauw mogelijk hebben afgehandeld) bedacht ze, hoe zij zulk een brief van hem zou beantwoorden, hoe ze, eenmaal verloofd, vertellen zou van dit aanzoek, afgeschreven om hèm .... Het was een pijnigend genot, wat nóóit ging gebeuren, in verbeelding te beleven.

Sluiten