Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

een genot was het zelfs geweest te bepeinzen, welken indruk het werk op Paul moest hebben gemaakt, hoe hij geoordeeld kon hebben over de verschillende karakters

Vóór m het boek stond zijn handteekening in stevige kordate letters. Telkens liet ze haar oogen verteederd gaan over hetgeen in dit boek het meest van hemzelf was

1 ot ze op het laatst de letters zonder merkbaar verschil kon naschrijven.

Een der laatste October-dagen bracht de post een vluchtig briefje van Leny.

„Mijn patiënte is gestorven. De laatste dagen zag ik zooveel treurigs, dat ik werkelijk behoefte voel aan afleiding, graag dus vanavond weer les wil nemen. Ik zal zien nog wat te studeeren. Kom je zeker ? Ik heb nieuws !

P.S. Als je kunt, kom vroeg ; ik heb beUfd acht uur bij een patiënt te zijn.

Natuurlijk zou ze gaan ; ze kon niet genoeg doen, óm de onplezierige indrukken van het laatste bezoek weg te nemen. Een lange, prettige les zou ze geven, Leny verrassen met een nieuw muziekboek, Mazurka's van Chopin bijvoorbeeld. Leny hield veel van Chopin.

De muziekrol onder den arm, het hoofd gebogen tegen den gnmmigen wind, die de bladeren losschudde van de takken, peinsde ze, wat het nieuws mocht zijn, waarop

12

Sluiten