Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Daar beweerde ze nog wel zoo beslist, dat Paul niet zou

dénken over 'n gemengd huwelijk Zou ze soms

om hem dien Ernest Wallé hebben afgeschreven?... Ze moest haar arm terughouden, om niet, in herinnering aan eigen teleurstelling, dien om Clémence heen te slaan, haar te laten uitschreien tegen haar schouder, te vertellen desnoods, wat ze zélf wist van zulk een ontgoocheling Hoe het martelde, hoe het een moordende droefheid veroorzaakte ....

„Het is véél beter één van geloof; $ zelfs ben in principe tegen gemengde huwelijken. Onbegrijpelijk, dat sommige menschen er zoo licht overheen gaan ; 't moet n teleurstelling worden." Clémence beweerde het resoluut, om Leny's argwaan, die ze ineens bemerkt had, weg te praten.

Leny bevestigde het, glimlachend om de onjuiste voor-

"TC* ^ ZC ^ gemaakt' •'' GeIukki« maar....

Opstaand, ontrolde Clémence de muziek. „Een nieuw boek voor je ; zeg .... 'n nieuw boek."

Het was onwillekeurig een verademing, dat aan het gesprek een wending werd gegeven, Deze gejaagde manier van doen, dit plotseling opstaan van Qémence en over

iets anders beginnen, wekte argwaan .Chopin

Mazurka's, kan ik me daaraan wagen ?"

„Niet aan allemaal, aan verscheidene. Hier, de tiende bijvoorbeeld; ik zal die eens laten hooren." Krachtig speelde Clémence de eerste maten, maar ze kon het opge-

Sluiten