Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

als Katholiek ze liefhebben, ze waardeeren, als het bezit van edelsteenen ....

Een misdienaar zwaaide met breeden slag het koperen wierookvat, waaruit geurige wolken walmden, die het altaar hulden in een waas. Onder klaterenden schellenklank werd de zegen gegeven met het Allerheiligste. Clémence bedacht met schroom : als het Catechismusboekje waarheid bevat, dan geeft Christus zelf op het

oogenblik mij Zijn zegen. Ze boog het hoofd Kon

eeuw na eeuw, trots strijd en aanvechting, een wanbegrip hebben standgehouden? Eeuw na eeuw, onder beschaafde volkeren, iets wat öf alleen voor zwakzinnigen en voor een naïef kindergeloof aanneembaar was, öf een ontzaglijk wonder moest zijn van almachtige Godsliefde?

„Als het waar is dit Wonder," prangde het opeens uit haar ziel, „laat het mij dan gelooven, laat het mij dan vast en onomstootbaar gelooven.

Ze dacht aan de belofte : „Het brood, dat Ik u geven zal, is mijn Vleesch," aan de duidelijke, plechtige woorden van het Laatste Avondmaal : „Neemt en eet, dit is mijn Lichaam." De wijze Christus zou ze niet gesproken hebben, indien daardoor een waanvoorstelling in het leven was geroepen ....

Het tabernakel was gesloten ; voorgegaan door de misdienaars, ging ae priester terug naar de sacristie.

Een lied werd aangeheven, een Marialied ; ieder zong mee.

Sluiten