Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

om Roomsch te worden, maar ach — hoe zal 'k zeggen — met een belangstelling, die je voelen kunt voor kunstschatten bijvoorbeeld, waarvan je wellicht nóóit een zult zien. Ronduit gezegd, soms heb ik gelachen om jullie

lichtgeloovigheid, en in beide boeken zijn heel wat

vraagteekens bijgezet. Maar, vreemd, telkens werd ik meer geboeid, jullie Liturgie vooral trok me aan. Ik liep er over te denken en te tobben, wilde van één kant me gewonnen geven, van den anderen kant m'n trots niet buigen, me verzetten. Ik sprak er jou niet over ; dan had ik me laten influenceeren, en ik wist, dat het alléén moest worden uitgevochten. Enfin, ten slotte is er inwendig gebeurd, wat zich niet laat navertellen, de werking der genade, heet 't zoo niet ? Ik heb me gewonnen gegeven."

Leny bleef nog gereserveerd. „Heb je bedacht de moeilijkheden, die met je familie te wachten staan ?"

„Die ook."

„En ?"

„Ik zal ze trotseeren." Clémence, overtuigd dat van dien kant moeilijkheden te duchten waren, zei het toch vastbesloten.

„Je neemt dus geen besluit in een plotselinge opwelling, die weer bekoelen kan ?"

„Er is genoeg voorafgegaan, om nu te weten, wat ik wil. ' Ineens boog Clémence het hoofd naar Leny's schouder. „Ach kind "

Het was een opwelling van reine vreugd, evengoed als

Sluiten