Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

van het doorstane leed, dat zich beide niet zeggen liet.

„Dan kan ik niet genoeg je gelukwenschen." Leny drukte stevig haar hand. „Het was 't éénige, dat je mankeerde.

Meteen flitste het blij door haar gedachte : „als ze om Paul gegeven had, zou ze hiermee niet getalmd hebben, tot hij voor haar verloren was."

Qémence liet zich onderrichten door een Pater Jezuïet, een ernstig, geleerd man.

Na het eerste uur bij hem doorgebracht, vroeg ze reeds verwonderd zich af, hoe ze ooit had kunnen denken, dat Katholieken zich tevreden stelden met een schijn van waarheid, zich lieten bekoren door uiterlijke praal, aanlokkelijke cermoniën. Ze verweet zich haar trots, die daarboven zich verheven had geacht.

Tot dusverre waren, wat haar bekeeringsplannen betrof, Pater van der Hoeven en Leny de eenige ingewijden. „Hebt u uwe moeder niet er van in kennis gesteld ?" was haar gevraagd in de spreekkamer der Jezuïeten-paters, een ruim maar eenvoudig vertrek, met als éénige luxe groote religieuze schilderijen, waarvan de verloving van Maria met Sint Jozef vooral haar bewondering had gewekt.

Op het ontkennend antwoord had Pater van der Hoeven sterk aangeraden, om haar Moeder op de hoogte te brengen. Ze was dit als land verplicht; daarenboven zou

Sluiten