Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

geheimhouding op den duur bezwaar opleveren. Voor tegenkanting moest ze niet meer vreezen ; de rijkdom van het geloof zou opwegen, al was het tegen de grootste moeilijkheden.

De grootste moeilijkheden voorzag Clémence, hoemeer ze thuis naderde. Vager werd de illusie, dat Mama en de familie — het praatje zou natuurlijk in een minimum van tijd de ronde doen — een zekere onverschilligheid aan den dag zouden leggen.

Ze voelde zich gejaagd, zag öp tegen scènes. Thuis gaf alles een scène, laat staan zooiets ingrijpends.

Het stormde, de lucht was wild en dreigend van wolken-grijs. Nu moest ze pal staan, als de noeste stammen, tegen elk geweld.

Vlak bij huis kwam ze Jos tegen. „Is er bezoek?" vroeg ze in het voorbijgaan.

„Op 't oogenblik niet; notaris Elman komt op de koffie."

„Dat weet 'k. Is hij 'r al ?"

„Nog niet.... Nou, saluut!"

„Bonjour Jos !"

Ze keek om naar Jos in de wapperende regenjas en met den groenen hoed, die leelijk stond bij het rossig haar. Als hij alles eens wist Straks zou hij 't weten.

13

Sluiten