Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

van Mama's slaapkamer en van haar eigen kamer, veegde met een handdoek de vensterbanken af. Ze ging weer naar beneden en begon te werken aan een kussensloopje voor Beps wieg. Met glanzenden draad legde ze knoopje na knoopje in den open rand van het linnen.

Mama had óók een handwerk genomen.

De gelegenheid kon zich zelden beter voordoen. Tóch, zou ze haar mededeeling niet liever verschuiven tot van avond, tot morgen misschien ?... Van den anderen kant, hoe langer ze talmde, hoe penibeler het werd. En ach, of één meer of minder het vandaag te weten kwam

„Mama," begon ze ineens, „nu we zoo rustig bij elkander zitten, wilde ik meteen u iets vertellen." Haar stem klonk onvaster dan ze had gewild.

„Jij?"

„Ja; ik heb 'n besluit genomen." — Clémence lei het sloopje op haar knie ; „ik hoop, dat u me niet zult tegenwerken."

„ t Zal niet veel bizonders zijn, als zoo'n inleiding voorafgaat." Mevrouw Boogerd legde óók het werk neer, glimlachte sarcastisch.

De positie was niet bemoedigend.

Het binnenkomen van Dientje, die koffie kwam brengen, onderbrak het gesprek.

„Met de velletjes is voor juffrouw Klemans ; daar houdt u immers niet van ?" regelde Dientje, toen mevrouw in vergissing het verkeerde kopje van het presenteerblad

Sluiten