Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

wilde nemen. „Lekkere dikke, juffrouw." Clémence zette onverschillig het kopje in de vensterbank. „Dank je, hoor.

Dientje trok de deur dicht. „Wat had je nu?" vroeg Mama nieuwsgierig.

Het was Clémence of zé kracht had verzameld. „Dat ik Katholiek wil worden," zei ze ferm.

Mevrouw Boogerd schoof ongemotiveerd het handwerk opzij. „Hoor ik 't goed ? Katholiek ?... wat haal je in je hoofd ? ?

Clémence voelde zich bleek worden, toch inwendig sterker door den tegenstand, ,,'t Is zoo, Mama. 't Lijkt misschien onverwachts ; toch heb ik er lang over nagedacht, 'k ben niet over-één-naeht-ijs gegaan.

„Dus je verkiest mee te doen aan die poppenkasterij,

die malle beeldenvereering je gaat je onder den

dwang stellen van allerlei onmogelijke wetten ? 't Wordt hoe langer hoe mooier met jou.

Clémence wierp het hoofd in den nek. „Poppenkasterij lijkt 't voor iemand, die zich de moeite niet getroost tot een diepere beteekenis door te dringen.

,,'k Begrijp niet" — mevrouw Boogerd deed ineens onverschillig — „dat je je warm maakt over dingen, die je makkelijk kunt voorbijgaan. Waarom zoo'n vlaag I k zou *t maar gauw uit't hoofd zetten.

Geen denken aan, Mama. Of u vindt zoo heel makkelijk buiten geloof te kunnen, daarom kan ik wel van andere

Sluiten