Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

meening zijn. Ik vind 't afschuwelijk je zoo-maar door t leven te laten meesleuren, je nooit er om te bekreunen, waaróm je eigenlijk leeft."

„Je lijkt 'r wel een van 't Leger des Heils met je gedweep," praatte mevrouw Boogerd spottend, en ze zette haar lippen fijntjes aan het koffiekopje.

„Stelt u nu niet 't Leger des Heils en 't Katholicisme op een lijn," zei Qémence eenigszins heftig; „die vergelijking bewijst, dat u van 't Roomsch geloof niemendal begrijpt."

„Ik wil\ t niet begrijpen", beweerde Mevrouw Boogerd tegen een geheime nieuwsgierigheid in wel eens wat meer te willen hooren over dat Roomsch geloof, van de Biecht vooral, waarover ze zooveel pikants gelezen had. „Van kind-af heb ik 'n hekel gehad aan al wat Roomsch heet."

„ n Ingekankerde afkeer dus, zonder grond of bewijsvoering — . Net zooals menschen, die beweren niet van muziek te houden en nóóit 'n grootsch werk, nog geen

mooi accoord hebben beluisterd Of die het interieur

van 'n huis afkammen, omdat de gevel hun niet bevalt."

„ k Weet er méér van dan jij denkt; misselijk dat gedweep, die beeldenvereering, dat slaafsch naloopen van de zwartrokken ! Maar" — mevrouw Boogerd gaf ineens een slag op de tafel, zoodat het lepeltje rinkelde tegen het porceleinen kopje — „m'n gezag zal 'k doen gelden, je door de Roomschen niet laten inpalmen."

Sluiten