Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Met moeite bedwong Clémence haar drift. „Uw kennis omtrent 't Katholicisme is geput uit Corelli en Anatole France, felle tegenstanders, die met hun talent er tegen

gekampt hebben, zoovéél in hun macht was Leest

u één mooi Roomsch boek, gaat u 't werk na van de priesters in de volksbuurten, van de versmade nonnen in de gasthuizen, en nu in den oorlog op de slagvelden en in de lazarets.

,,'k Ben er volstrekt niet benieuwd naar ; 't is zoo makkelijk de menschen in kranten en vlugschriften op te hemelen.

„Ja, als u 't zóó uitlegt

„En, dat je je aan de kaak wilt stellen tegenover de heele familie.

„Dat heb ik 'r voor over. Als ik me daarboven niet verheffen kon.

„Hoor nu zulk gefemel Hoe kóm je in 's hemelsnaam aan die zotternij ?

Clémence zweeg.

„Wacht." — Mevrouw Boogerd hield den wijsvinger tegen het voorhoofd, herhaalde langzaam : „wacht, daar gaat me een licht op. Zuster van Berkel, die zal 1 met

vreemd aan zijn Dat ik niet eerder op 't idee

kwam Maar ik verzeker je, die zal 'n brief hebben,

één, die klinkt als 'n klok."

„Wat hebt u u op anderen te wreken ; maakt u 't met mij alléén af.

Sluiten