Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

dit niet meer beleeft." Niet, dat de terugslag van den oorlog, vergeleken met den oorlog zelf, zoo moeilijk te dragen is, maar in 't algemeen — hoe zal ik 't zeggen — deze oorlog werkt desillusioneerend op de hoogschatting, die je toch had voor het menschdom met al zijn weten

en kunnen Op tav man bijvoorbeeld, met zijn nogal

zwaarmoedige natuur, zou zooiets zeer drukkend hebben gewerkt."

„Schei u uit!" Mevrouw Boogerd maakte een handbeweging, of ze een moeilijkheid — waarvoor toch niet meer te vreezen viel — van zich afwendde. „Mijn man .. " Ze schudde heftig het hoofd, zooals ze ook het hoofd kon schudden over de lasten met Clémence.

„Jos," verhuisde ze toen ineens uit de rol van lijdende echtgenoote naar die van voorkomende gastvrouw, „kijk jij boven den trein even na. — 'k Zou niet graag op m'n geweten hebben, dat u te laat kwam, notaris. — 't Spoorboekje steekt in den krantenhanger. Telefoneer meteen om 'n rijtuig." Jos ging.

Clémence wist gelijk met hem te ontglippen ; ze zou terugkomen, als het rijtuig vóór was.

„Die Clémence ziet 'r volstrekt niet florissant uit, al noemde ik haar 'n heele dame," praatte notaris Elman vertrouwelijk, toen hij met mevrouw Boogerd alleen was. „Heb ik 't goed gehoord, is zij zenuwziek geweest ?"

Mevrouw Boogerd, op haar stokpaardje, fluisterde :

14

Sluiten