Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

niet tot de buitengewoon-godsdienstigen — maar als ik bij 'n stervende word geroepen, kom ik *t liefst bij 'n Roomsche. Ik heb meermalen gedacht : die menschen hebben 'n streepje-vóór; tevreden, blijmoedig zou 'k haast zeggen, scheiden ze van het leven. Ik heb respect voor 'n geloof, dat zooiets weet te bewerken. Wat óók altijd m'n bewondering, heeft afgedwongen, ik beken 't u eerlijk, is de organisatie in de Katholieke kerk."*

„Alles goed en wel," beweerde mevrouw Boogerd gejaagd, „u spreekt daar over klanten, 'n groot verschil met eigen kinderen. De ophef, die r van komt, u begrijpt toch, dat ik daar 't land over heb ?"

„Dat het een onbehaaglijk gevoel is, wanneer een kind een andere richting inslaat dan u zelf, nóg eens, dat kan ik me voorstellen ; maar van den anderen kant moet het een voldoening zijn, dat in uw dochter iets schuilt, dat zich naar 't hoogere verheft. De meeste menschen zijn hópeloos-oppervlakkig ; elke beweging, die zich boven dit oppervlakkige wil verheffen, moeten we waardeeren .... Aan praatjes moet u u niet storen."

„Je kunt merken, dat hij oud wordt," bedacht mevrouw Boogerd, en ongeduldig beweerde ze, dat het tóch een ellendig geval was.'"

„U moet 't niet te zwaar tillen, mevrouw ; als zij daarin nu geluk ziet."

Jos kwam binnen. „Het rijtuig komt zoo ; over n half uur gaat de trein."

Sluiten