Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

het geklak van het koperen tafelblikje tegen den vuilnisbak. De daaglijksche, banale geluiden hadden iets indringerigs. Nog ellendiger was het, dat Rika begon te zingen.

In de marmergang ging mevrouw Boogerd naar/ de voorkamer, Clémence de trap op, naar boven. Ze voelde zich verdoofd, en omklemde de leuning; toen ze bijna boven was, met twee handen. Als sterke armen haar hadden komen steunen, had ze willoos zich laten steunen. Nu had ze het gezegd. Nu wist ze, dat het kon bestaan een moeder, die met haar eigen kind geen medelijden

heeft Nu wist ze óók, dat met dezen kamp haar

laatste beetje kinderliefde was ingeboet.

Sluiten