Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

hoort óók van jou Maar één ding moet je beloven,

Bep."

„Zeg maar wat, zeg 't maar gerust."

„Dat je slechts in het alleruiterste geval je huis zult ontvluchten. Je moet André trachten te winnen, te winnen door zachtheid en opoffering. Wij — jij noch ik — hebben een zacht, buigzaam karakter; laten we nu tenminste zorgen, dat we niet beiden door onze heftigheid ons „thuis" verspillen."

„Ik beloof V' zei Bep met heiligen ernst, met een edelmoedigheid, door het lijden in haar geboren. „Als *k beter ben, zal 't een ander leven worden hier. Als dat tenminste ooit zal kunnen

De zuster klopte. Clémence stond op, veegde Bep de tranen van de wangen, kuste haar brandend-warme oogen. „t Is zoo mooi, dat je nog moed hebt overgehouden."

16

Sluiten