Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

„Heb jullie binnenkort nog bericht uit Laren gehad ?" vroeg eindelijk Clémence.

Jt Kind is dood geboren; dat weet je zeker ?" Jos vroeg het ijseKjk koud, wat hem nog onsympathieker maakte.

„Ik heb 't gelezen,..... in de krant," zei Clémence strak, twijfelend, of de steek gevoeld zou worden.

„Ze is op-Vkantje-af geweest, maar nu V weer heelemaal bovenop."

„Zoo ...."

„André heeft haar 'n fonkelnieuwe fiets gegeven, 'n prachtige Raleigh."

„Dan is hij zeker nog even gecharmeerd op haar als m 't begin?" tastte Clémence, om te weten, in hoever Mama en Jos op de hoogte waren van de verhouding op „Sunny Home".

„Als de liefde nu al bekoeld was." Jos lachte. „Nee, Adam en Eva in 't paradijs hadden 't stellig geen 'grein' beter!"

Hij wist 't dus niet? Mama misschien? Of alleen zij, van wie iedereen zou denken, dat ze 't laatst op de hoogte zou zijn gebracht? Was 't haar alleen verteld, èn van buitenaf èn door Bep zelf ?. . .

Weer was een hiaat in 't gesprek ; weer was het Clémence die de stilte wegpraatte. „Hoe staat 't toch met je studie? in December heb 'k iederen avond de krant nagekeken, maar je naam niet gevonden."

„Ze hebben 't me verduiveld moeilijk gemaakt."

Sluiten