Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

een zeer resoluut man, en het feit, dat hij zich nooit uit het veld geslagen toonde, met welke moeilijkheden of twijfelingen zij ook voor den dag kwam, overtuigde aldoor sterker van de waarheid, waarvoor hij pleitte. Pater van der Hoeven was ook een zeer vurig priester. Kracht en gezondheid had hij geofferd aan het tropisch Missieland. De tanige tint van het rustig, aesthetisch gelaat en de schrale gestalte bevestigden het. Toch kon hij met een enthousiasme over zijn Missie spreken, of er de zon van voorspoed even fel over hem geschenen had als die der tropen.

Deze opoffering van kracht en gezondheid, deze overgave van spirit en geleerdheid, waarmee in de wereld had kunnen geschitterd worden, en toch in het miskend priesterkleed waren geofferd aan het heil van een onbeschaafd volk, wekte ten zeerste Clémence's bewondering. Ze wist — al had zij ze weinig ontmoet — dat ook onder Protestanten nobele menschen waren, maar het kon niet anders, of zij moesten in de schaduw blijven, waar sprake was van vergelijking met zulk een priesterleven. Wat den dominee betrof, deze kon een hoogstaand mensch zijn ; onmogelijk echter vermocht hij op den leek het zedelijk overwicht uit te oefenen van den priester, die uit den aard en de genade zijner roeping eerbied had te eischen. De dominee bereikte zijn hoogste waardigheid, wanneer hij van den kansel sprak tot zijn gemeente. Dit konden bezielende woorden zijn. Maar de priesterwaar-

Sluiten