Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Zonder aandacht voor de roezige beweeglijkheid rond zich heen, gedragen door haar blijde stemming, was ze gegaan door de drukke straten. Oploop voor een winkel wekte haar ten slotte uit het gemijmer.

„Zeker 'n oorlogstelegram aangeplakt," begreep ze; „een overwinning behaald ; vandaag was 't voor de ééne, morgen voor de andere partij, zoo ging 't nu al ruim twee jaren. Jonge, krachtige mannen werden voortdurend geofferd Wanneer eens Paul in den strijd moest. Voor

de vordering van eenige kilometers hadden zoovelen haar Paul te offeren ....

Ze bleef staan achter de menschen, die zich rekten om te kunnen zien. Het kon óók zijn, dat er weer een boot getorpedeerd was, zich opnieuw een drama had afgespeeld, ver weg, tusschen het eeuwig geklots van de golven ...

Ze gruwde. Ze voelde opeens angstig zich staan tusschen een rijkdom van zieleweelde en het zwarte, ontstellende wereldleed

In deze week moest de weelde triomfeeren ; niets sombers mocht stutten tegen de stroomen van goddelijk geluk!

Dus ging ze haastig verder.

Toen ze thuiskwam lag op haar bureautje een brief van Bep. Ze scheurde hem haastig open met een voorgevoel : die moet iets goeds behelzen ! Vlug ging haar

Sluiten