Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

het beste wat er in ons leeft. Dat moet onze liefde, hé Paul?" Ze wendde het gelaat naar hem. „Zal je maken, evenals ik, dat we er trotsch op kunnen gaan ? De liefde moet nóóit ons omlaag trekken. Zou je meenen, dat het werkelijkheid kan worden, zooals ik het me voorstel: de liefde opheffend tot een godsdienstig leven, godsdienstiger dan dat we alléén stonden ?

„Zoo heb ik 't óók gedacht; zóó ben ik tegen de bezwaren ingegaan, om je mijn gevoelens te bekennen. Nu weet je, hoe ik mijn liefde voor jou heb gedroomd, deze allergrootste liefde van mijn leven ....

„En Wiesje van der Voort dan ?" vroeg Clémence zachtverwijtend.

Wiesje had ik óók lief, maar in een overmoed,

die dacht " Zijn stem hokte Ellendig,

dat dit heeft moeten gebeuren, dat 'k niet tot je kan komen, zeggend, dat je mijn éérste liefde bent.

„Kom Paul wezenlijk, dat is niet erg ; daar moet

je nóóit over tobben Wel moet je alles vertellen ;

er mogen geen geheimen tusschen ons bestaan .... Wat is 't, dat jij dacht ?"

„In haar meende ik jou te vergeten. Ik veronderstelde: mijn vrouw moest zijn in alles verschillend van jou.

„Waarom dan toch?"

„Ik was van je gaan houden ; niets in me had die

rijpende liefde tegengewerkt Toen ineens, door n

enkel gezegde van Leny, vernam ik, dat je niet Katholiek

Sluiten