Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

was, niet eens stellig aan n God geloofde. Gemengde huwelijken — Pater van der Hoeven zal er natuurlijk over gesproken hebben — staan lijnrecht tegen den geest van ons geloof.

„Dat heb ik altijd begrijpelijk gevonden."

„Toch?"

„Ik was overtuigd : als een mensch kan gelooven, moet het geloof de sterkste kracht in hem zijn, dan moet zelfs de liefde er voor kunnen zwichten."

„Maar met 'n geweldigen strijd."

„Natuurlijk, ten koste van véél strijd. Maar wat bereiken we zonder strijd en moeite? Trouwens, ik heb over 't geloof eens gelezen : men bemint het meer, naarmate men er offers voor heeft gebracht". Dat is me bijgebleven; misschien omdat het in me bewaarheid is geworden."

„Je begrijpt," ging Paul voort, „ik moest me overtuigen, dat een huwelijk met jou nooit kon zijn de roeping, zooals God die van me wilde. Zoover ik jou kende met je standvastig, resoluut karakter, veronderstelde ik niet, dat je tot 't Katholicisme ooit zou overgaan, ofschoon van den anderen kant ons geloof voor je warm temperament bekoring moest hebben. Er op influenceeren wilde ik niet; ik houd niet van Roomsch worden, om zonder opspraak 'n huwelijk te kunnen aangaan. Al dikwijls heb 'k bemerkt, wanneer zulke engagementen afraken, hoe weinig de zoogenaamde geloofsovertuiging waard was."

19

Sluiten