Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Maar wie dieper schouwt bewerkt allengs,dat deze sceptische terughouding en deze hooghartige koelheid slechts schijn zijn en dat deze vrouw slechts het masker van een wijsgeer draagt die alles in zuiverheid der rede als betrekkelijkheid begrijpt en in gelatenheid aanvaardt «Het blijkt! dat Carry van Bruggen een hartstochtelijk mensen met een brandend hart is» le mensen die ten slotte geen baat heeft kunnen vinden in de passielooze bespiegelingen van het zuivere denken die de betrekkelijke waarheid aller stelsels en theorieën beseffend,toch elders rust en vrede zocht* " Daarin ligt de wijsheid en daaruit komt de rust-uit het overwinnen van elke waan,het prijsgeven van alle Geloof en Hoop het afzien van eenig resultaat dan de eeuwige verwezenlijking van het Eeuwige I oord,de eeuwige Daad der zelfbestendiging in zelfontplooiing van het Absolute Wij moeten de schrijfster dankbaar zijn voor den ontzaggelijken arbeid dien. zij heeft verricht en voor de schatten aan wijsheid die zij ons heeft geopenbaard.net verschijnen van dit boek is een gebeurtenis in de Nederlandsehe literatuur.het is het onverschrokken werk van een socratische geest en grooter lofspraak is ondenkbaar* Groot Nederland 1920

Herman wolf.

Sluiten