Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

,,'t Loon uitgepijnigd"

„De grond aldoor slechter, en de pacht hooger " „Ze zeggen, dat ze zelf zooveel moeten opbrengen » Die Roomsch bleven 't meest, da's zeker. En S doen toch nog iets voor hun volk. Dat hoor je in VaaTen7 „Ze zeggen dat 't weer oorlog wordt." „Brand en rooverij"

„'t Is de straf Gods," overstemt de oude Zweder de wiize

„Er was te veel zonde in de wereld. Ook in de kloosters' ook m de kerken. En toen de ketters begonnen kwam dé

Ma^dehSfe *" ^ ^ te ^Zen

Maar de hefde van Chnstus was weg uit de harten Daar voor moeten wij boeten, die ze teïgwülen. Votrden *

„Volharden, ja.... Volhard maar! Bijna alles loopt naar de

£^IZ1\T1o°-t de»kerk elken

me van t ±ims vooraan zitten

zeilrfdenf CT Amia! ^ ^ kwaad" ZeU k— ze ons rn den nanoen roepen voor de Mis nu"

kerf*. *d6n heden Z°mer Cn °°k n°g Zo«daS «aar de t ÏëroZ\ rtC ZiCn h°e dat -nder aftaar,..

niéf^ ^ M- '» ^ »*» ze

„Dat noemen ze afgoderij, God vergeve 't " 'tdi dat.Prefen ze- Ik ga er soms ook naar toe. Die van t kasteel willen 't.... Als ik dien op z'n preekstoel bezig hoo"

Sluiten