Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

af te betalen, en in Den Haag.... goede sier moet hij er slaan! De eer van de Isendoorns ophouden of liever.... terugwinnen! Berents laten schieten, twee jongens nemen, voor de rest alles doen zooals Karei, die er al over 't halfjaar is.... Z'n vader? Sinds die verleden Allerzielen den banvloek over hem uitsprak.... Ach, onzin! Omdat hij niet wilde biechten bij dien Jezuïet, rechtuit zei geen dubbel spel te willen spelen, daar z'n hart hem trok naar de nieuwe leer. 'n Geweld ineens of 't vlamde en dreunde.... Zoo'n kracht had hij in heer Marten nooit vermoed. Felle kerels de Isendoorns. 't Rossemsch bloed. Kop tegen kop! Ze hebben sinds geen woord meer tegen mekaar gezegd, mekaar niet meer bezien.... bij hier in z'n toren of op de Laar, of waar 't hem inviel te gaan. En z'n vader heeft genoeg aan dien braven Elbert. Och kom! die telt niet mee, da's 'n juffer. Die heeft voor zicji alleen al 't Fransche dat in hun naam, hun wapen en hun afkomst zit.... Bldis, Chatülon

Hendrik staat den mantel over z'n linker schouder te drapeeren, over de borst, een punt op den rug, de andere slip onder den rechterarm. Rossemsch bloed en Fransch bloed.... Wie is hij ? In geen geval meer de onbehouwen goeierd van verleden jaar.... 'n Man is hij geworden. Hier in z'n ballingschap. Zou de oude wezenlijk gemeend hebben, dat 'n kerel als hij hier zou gaan zitten mediteer en en zuchten om z'n zonden? De jonge wijn gistte al lang in 't vat, hier bruiste hij uit de spon.... Leven, leven! hef de! Vandaag gaat het in! Alles heeft gewacht op dit feest van de Delens.

En Fenne, die na Kareis vertrek naar 't Prinsenhof, van Februari tot onlangs in Arnhem was; Fenne, die hij in geen maanden meer zag, met niets van haar dan de boeken, die hem zonder haar niet kunnen boeien.... Hoe zal ze zijn ?

Sluiten