Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Wat hem vragen? Hij heeft haar alleen te zeggen: „Ik zal alles doen, wat jij nu verder van me wil".... Openlijk professie doen van de nieuwe religie —zoo noemen ze dat — ten avondmaal gaan, overgang, bekeering, afval? Och wat.... Geen hand-omdraaien zal 't hem kosten.... 'n Luchtige libertijn wil hij zijn.... en later, ja, dan zal hij vanzelf wel gaan gelooven wat Ferme gelooft. De zaligheid is 't naar haar stem te luisteren, naar haar op te zien.... En dat heele hooge, trotsche en koele is juist wat hem zoo onweerstaanbaar bindt en boeit aan haar. Want hij kent immers van vroeger al 't lieve, warme en kinderlijke wat er achter schuilt.... ineens zal 't als de zon door den nevel breken en zich over hem uitstorten, als hij eindelijk, eindelijk kan zeggen .„Hier ben ik nu voor jou, heelemaal zooals jij me wenscht." Vandaag zal dat gebeuren. Morgen rijdt hij met Karei en de Hagenaars voorgoed naar 't Nassausche hof.... Isendoorn' 4 Blois, met van Rossem en de Chatillon achter zich, en Fenne van Delen z'n verloofde.

Berents is binnengekomen in ros-bruin en rood, den rand van z'n vilthoed met de haneveer, van 't voorhoofd opgeslagen. Hendrik monstert hem, hij monstert Hendrik. Ze zijn content.

„Zorg, dat de paarden voorstaan. Ik kom."

Berents gaat, en Hendrik neemt den grooten slappen hoed met de afhangende struispluimen, zet dien aandachtig op, verschuift hem, deukt den rand anders, duwt hem nog meer opzij, terwijl hij tevreden z'n stoeren zwarten kop spiegelt. „Goed zoo, soldaat en hoveling tegelijk. Wacht nog 'n jaar, tot puntbaard en knevel volgroeid zijn!"

De hand aan 't gevest gaat hij met zware stappen de kamer uit, de trap af, licht schrikkend, als hij in 't voorhuis

Sluiten