Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

De stemmen beginnen dooreen te warren.

„Deze Areminianen Ze zijn zoo loos als aaps, Zij meenden, zou ik wanen, Ons land te maken paapsch,"

zingt er een.

„Paap-Jan en d'Arrniniaan, da's één potnat"... „De Prins"....

„Binnenkort Vorst van de Vereenigde Gewesten"....

„Nieuw hertog van Gelder."

„Ho,.... dat zou Gelders einde zijn!"

„Nooit hadden we ons aan de Unie moeten laten lijmen."

„Zek#r niet ons nog vaster binden aan de Nassausche Heeren. Onze privilegiën"

„Gelder had vrij en eigenmachtig moeten blijven.... niet met z'n oude vijanden en overwinnaars tot één"....

„De Ridderschap heeft 't zelf gewild — één tegen de Spaansche benden in."

„Tegen de Inquisitie in."

„Maar toch met handhaving der „Older Catholischer Religion""

„Onze vaders en grootvaders waren gewoonweg vaderlanders, die zich met de andere weerden tegen tirannie."

„Van de Kerk!...."

„Nee, van Spanje."

„Da's één."

„De paapschen zeggen: twéé!"

„Jan van Nassau heeft Gelder wijzer gemaakt."

„Zonder hem zaten we hier nóg in 't donker."

„Zooals de stijfkoppen willen, die dwars tegen alles in"

Sluiten