Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

alleen haar handen hebben zich langzaam saamgevouwen op 't hart en haar neergeslagen wimpers trillen.... „naderen tot Zijn huis? wonen in Zijn huis?" Zij denkt aan de kapel op het Loo. Daar te zijn, nogeens daar in een laat nachtuur — weer de Mis, weer Jezus' lichaam en bloed tot haar voedsel.... Is dit het levensgeluk, dat ze hoopt zonder het te kunnen noemen? God in haar, zij in God.... en zoo

bidden voor Hendrik, dat hij leve

„Er is hier veel geschreid over u," spreekt de bezoeker voort, terwijl zij mijmert. „Maar ik, de dienaar des Woords ben gekomen om in Christus' naam tot allen die u liefhebben' te zeggen: „Schreit niet. Zij is niet gestorven, maar slaapt" om in Zijnen naam zoo- uw hand te grijpen en te zeggen: „Kind, sta op."

Maar Anna trekt haar hand schuw weg onder zijn kille vingers. Ze schudt het hoofd, de oogen in bange smeeking opslaande: ,,'k Wil trouw blijven."

Dit is haar eenig woord. Ze blijft doof en versloten voor de stem, die over haar heen van den muur leeg terugklinkt naar den spreker en Fenne. Eindelijk gaan ze, hoofdschuddend. „Wat is een mensch, die in zijn zonde ligt en aan wien God de hand niet heeft geslagen". Dit is het laatste van hen....

Anna verbergt het voorhoofd in 't kussen.... Niet Gods hand met haar? „O Jezus, ze weten niet hoe groot Uw liefde is. Gij die Uw arm zondig kind uit de doornen opraapte, en aan Uw hart houdt.... Pie Pelicane Jesu Domine.... Wasch mi] en hen en hem in Uw bloed, waarvan één druppel de heele wereld van alle smetten kan zuiveren"

Maar Lijsje is gekomen. Ze heeft de pop in den arm en leunt verlegen kijkend aan den bedstijl. Anna ziet haar nu

Sluiten