Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

W/AT hebt u toch véél!"

W „Vin je niet!" zegt vrouwe Catharina gestreeld, en ze tast nog wat meer damasten dwalen op den stapel, dien Anna van de kast naar de tafel moet brengen. „Niet voor niemendal zijn eerst je grootmoeder, daarna ik met Brecht en de meisjens, later jullie erbij, aldoor aan 't spinnen en weven geweest! 't Is alles eigen ritsel, ragfijn en mooi gesloten. Ik ben er trotsch op. Wilt's moeder mag 't zien op den draad! Evenveel als nu voor Fenne, is er voor jou en dan voor Lijsje. Als ik geen leege plaatsen wil in m'n kasten en kisten, zullen we ondertusschen opnieuw moeten beginnen"....

Geen zorg! Lijsje heeft nog jaren tijd en mijn deel

blijft natuurlijk liggen."

„Tot een of andere hupsche jonker ons nonnetje de laatste

muizenissen uit 't hoofd gaat praten Wie weet, op Fenne's

bruiloft"....

„Moeten de damasten dwalen op de tafellakens moeder?"

„Leg maar ergens en praat nu 'ns niet over die dingen

heen — in ernst, kind"

„'t Linnen ruikt zoo heerlijk, 'k Moet aldoor aan weibloemen denken."

„Weibloemen, half November?" vrouwe Catharina is reeds afgeleid. „Ja, had Fenne haar bruiloft tot Bloeimaand uitgesteld ! Maar als zij eenmaal iets in haar hoofd heeft, dan moet en zal 't doorgedreven!"

„Vandaag treft ze 't wel zonnig."

Sluiten