Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

van Nassau nooit meer over in Arnhem. Niets dan smaad en

spot En hier, dat weet je. 'k Was blij tenminste eindelijk

eens in een kerk te kunnen bidden. Al waren er dan geen beelden, geen altaar, communiebank of biechtstoelen, geen kaarsen en wierook. Maar jij zou 't eigenlijk liefst óp een andere manier goedmaken, is niet? 'n Kathedraal gaan bouwen op de Veluwe."

„Eer 't zóóver is!" En na wat droomerig talmen: „Weet u waaraan ik denk, moeder?" — „Nu?" — „Hoe u me in den voorzomer beloofde, dat 'k eens naar 't Loo mocht. Nog altijd is daar niets van gekomen."

„Omdat je er nooit meer over sprak."

,,'t Ging niet bij al die voordrukte van Karel's bruiloft, dat zag 'k wel. En altijd was er Fenne. Maar nu"

„Nu is de wagen weg."

„'k Zal wel loopen."

„Meer dan twee uur heen en terug? Da's nog boven je kracht. En daarbij, ik wil niet dat je ginder zoo armzalig aankomt. Margriet van Voorst houdt van wat zwierigheid. Dat weet ik uit den tijd toen de religie ons nog niet van

elkaar vervreemd had Nee hoor, wacht 'ns tot de wagen

weer thuis is Vader kan niet mee naar 't paapsche Loo —

anders zou ik zeggen: met hem te paard. Dat zou staan!"

„Als de wagen er is, is Fenne er ook weer."

Vrouwe Catharina zit geknield bij den pruisisch-leeren koffer en woelt in de kragen en lubben van kant en Kamerrijksch doek. Ze houdt een schouderkraag van point d'Alencon tegen het licht „zoo is er ook een voor jou." Maar Anna ziet alleen de goud-klaarte die door de ruitjes over de balken van de zoldering speelt, beweeglijk door den weerschijn van het grachtwater, dat er omlaag in spiegelt.

Sluiten