Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

maar lacht Anti»? 7;; •

greep, wat er in haar omei™ % ' h°e mj tdkens be¬

samen, wachtten « ellTa^e IT" ^ 26 Hendrik zou hij haar aCets LTt" ''' 0ver

*ch zelf, over zooveel SL y f Mn ook «ver

naast hem luisterde en" hem alag ^ T T' * Ze stil twee jaar moeten voorbijgaan ^ V Zmaea f ™&<™ ™ nog in de boschlaan, inW Zl, l . Weerziet? Nu is naar gezicht en haar Cl "I ™g™etsJe' de Maarte over Z°» » waarlijk denTS' aM h"ar >*>«• • •.

*o„g die - «"*-'In«-

ook eenzaam als hij ? Nooit iem* ^ ?'''' Maar wie is er O God, ja, wat zou ^ 2 n handen neemt....

Anna z'n handen nam TlT' 1 ** ^ in hem. Hij ziet op Wat Tl / W hart z n hoofd.... z'n banden? DooTduizeirn *** in z'n «ogen in

*** op de goud^e rTggefvan PS-*01 TO de bibb°«taren. 'n Boek zofken,TboIfeke^T £ te 2 n fngensjaren uit stof en Vott o^,,' * ^? De lüit van doodstille duisterheid eentZZ.'''" 60 in de

* d-tliecr.... welk dan^tï^^'booguit... bet niet vatten. Hij leunt W u T m Z n hart en hij kan h ^ert/'roeptz^

"mzitr-nderd *H ^«t^^x 4: dTkatzr?: ^* n

Sluiten