Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zonder vragen binnen, doorsnuffelden de benedenkamers, en vonden mij in 't studoor. 'k Was er heen gegaan en niet hier blijven nabidden als anders, omdat ik onraad vermoedde door ongewone geluiden beneden. Toen ze er kwamen, keek ik hen aan, en meteen stonden ze zich verschrikt te verontschuldigen, dat ze gestuurd waren: De Warnsfelder predikant Joannes Boullet had een paar papisten hier 't huis zien binnengaan, en heeft de Zutfensche dominees verwittigd. Ze zijn burgemeester Van Heiveren gaan waarschuwen, en stuurden met hun vieren de heele Zutfensche bezetting, waarvan kapitein en hoofdschout de bevelhebbers zijn. 't Slot van htm excuus was, dat ze hun onderzoek moesten doorzetten, of hier verboden conventiculen waren gehouden.... Toen riepen ze heel den troep hellebaardiers binnen, zetten posten bij elke deur en wilden met de volle wacht naar boven. „Blijf!" zei ik, en geen enkel soldaat had 't hart mij niet

te gehoorzamen. „De kapitein kan alleen gaan met mij!"

Ik heb hem de bovenverdieping rondgeleid, hem alle schuilhoeken ontsloten, alleen onze kapeldeur, beschaduwd met m'n lijf en leven Door Gods wil heeft hij ze niet gezien. Hij droop af als 'n geslagen hond Maar heel

Zutfen is nu natuurlijk in rep en roer over Mis en overval. We zullen goeddoen ons hierboven minstens nog 'n uur te verbergen. I^aten we tot dank voor onze bevrijding samen bidden."

Als de altaarkist weer op haar plaats is geschoven, het tabernakel er opgesteld, en de dwalen opnieuw er over zijn uitgespreid, neemt de pater de ciborie over van heer Marten, die nog voor de trapdeur stond als eerst

Elbert knielt neer naast toe Boecop bij ditVeni Creator in het schamel zolderlicht, naast den priester zonder priester-

Sluiten